Najważniejszą cechą Bitcoin, która sprawia, że różni się od konwencjonalnego pieniądza, jest to, że system bitcoin jest całkowicie zdecentralizowany. Żadna instytucja nie kontroluje sieci Bitcoin. Kolejną cechą jest pewien stopień anonimowości wszystkich transakcji, łatwość przysyłania bitcoinów oraz liczne sposoby jej przechowywania. Najważniejszą cecha jednak jest ograniczona liczba BTC co uniemożliwia "dodrukowywanie" waluty i zapobiega inflacji. Dodatkowo, Bitcoin ma postać cyfrową przez co można przechowywać go w dowolnej postaci, cyfrowej (portfele, USB, etc.) jak i fizyczne (na papierze lub innym medium fizycznym.