Nasz serwis jest giełdą. Jak wszystkie giełdy walutowe opiera się na podobnych zasadach. Wikipedia: https://pl.wikipedia.org/wiki/Rynek_walutowy


Użytkownicy naszego serwisu wystawiają swoje oferty kupna i sprzedaży poszczególnych walut w tabelach ASK (Kup) / BID (Sprzedaj). 


Nasz serwis wyświetla i paruje wybrane oferty (w tabelach ASK/BID) w celu ich wymiany pomiędzy użytkownikami. Dane oferty mogą zostać kupione przez użytkowników jeśli spełniają ich oczekiwania cenowe. Oznacza to, że fakt wystawienia oferty kupna czy sprzedaży nie jest równoznaczny z jej kupnem lub sprzedażą. 

  • Wykonanie oferty zależne jest od popytu na daną walutę po danej cenie. Wystawiona oferta trafia na listę ofert (BID lub ASK) i jest tam sortowana według wystawionej ceny. Gdy znajdzie się nabywca lub sprzedawca po danej cenie może on kupić/sprzedać daną ofertę w całości lub tylko jej części
  • Przy każdej ofercie widoczny jest licznik procentowy wizualizujący ilość wykonanej oferty. 100% oznacza wykonanie całej oferty, częściowy procent oznacza częściowe wykonanie oferty.
  • Wykupiona część jest zamieniana na daną walutę i przesyłana do portfela użytkownika. Niewykonana część oferty pozostaje dalej w tabeli ofert do czasu jej całkowitego wykonania.
  • Całe i częściowo wykonane oferty można anulować w zakładce Historia Salda i/lub wystawić ją ponownie po atrakcyjniejszej cenie. 


Powyższy opis jest wielkim uproszczeniem zasad działania naszego serwisu. Więcej informacji na temat i zasad działania giełd walutowych można znaleźć w internecie.