Prowizja od kupna i sprzedaży zależy od obrotów na koncie użytkownika wygenerowanych w ciągu ostatnich 30 dni. 


Obrót jest zwiększany dynamicznie po każdej wykonanej transakcji. 


Prowizja jest naliczana w momencie wykonywania każdej transakcji na rynku.


Tabele opłat i prowizji znajdują się również na stronie: https://bitmarket24.pl/oplaty-i-limity.html