Opłaty / Limity / Prowizje

Tutaj znajdziesz informacje na temat opłat i limitów

Jakie są prowizje od wpłat/zasileń i wypłat? (Tabela Opłat i Limitów)
Tabela Opłat i Limitów Poniżej znajdziesz informacje na temat wszystkich opłat i limitów serwisu BitMarket24.pl  O wszelkich zmianach będzi...
czw, 27 Kwi, 2017 at 1:14 PM
Jakie są prowizje od operacji na giełdzie?
Tabela prowizji od transakcji na giełdzie (ważna od dnia 01.08.2016) Prowizja od kupna i sprzedaży zależy od obrotów na koncie użytkownika wygenerowanyc...
czw, 27 Kwi, 2017 at 1:16 PM
Jak są pobierane prowizje?
Prowizja od kupna i sprzedaży zależy od obrotów na koncie użytkownika wygenerowanych w ciągu ostatnich 30 dni.  Obrót jest zwiększany dynamicznie po każ...
czw, 27 Kwi, 2017 at 1:17 PM